966.000.000 
619.000.000 
Copyright 2020 © Vinfast Hà Nội | Design by Thắng Web